Clip đã bị xóa!

Cơ thể hoàn hảo với động tác bóng chuyền

Cơ thể hoàn hảo với động tác bóng chuyền
violet1988

Ngày đăng 17-07-2012

Bài tập đơn giản với động tác bóng chuyền, giúp bạn đốt cháy năng lượng tuyệt đối. Bài tập gồm 10 động tác, mỗi động tác tập trong 45 giây, nghỉ giải lao 10 giây giữa mỗi động tác, tập trong vòng 10 phút, dụng cụ tập cần 2 quả bóng chuyền.