Sorry, this video is not available in your country.

Cơ thể hoàn hảo với động tác bóng chuyền

violet1988

Tags: volleyball workout, volleyball workouts, volleyball exercises, volleyball player workout, volleyball drills, volleyball training, volleyball conditioning, Volleyball, Workout, Exercises, for, Conditioning, Strength, Get, Body, like, vball, Player, fitness Blender, fitness, b

Đăng ngày 17-07-2012

Bài tập đơn giản với động tác bóng chuyền, giúp bạn đốt cháy năng lượng tuyệt đối. Bài tập gồm 10 động tác, mỗi động tác tập trong 45 giây, nghỉ giải lao 10 giây giữa mỗi động tác, tập trong vòng 10 phút, dụng cụ tập cần 2 quả bóng chuyền.
Đọc thêm

Bình luận (0)