Sorry, this video is not available in your country.

Cởi áo cho em đi các anh

Vũ Nhật Tùng

Tags: quảng cáo, âm nhạc, trai,

Đăng ngày 02-04-2007

Ấn tượng bởi phong cách biểu diễn

Bình luận (12)

Xem thêm bình luận