Clip đã bị xóa!

Con chim non (nhạc Pháp)
WhiteOcelot

Ngày đăng 23-03-2008

Biểu diễn: Phương Vy (sinh hoạt trong ôội ca nhà thiếu nhi TP.HCM cùng thời với ăắt Ngọc, Mây Trắng, Thùy Lâm ... và chung nhóm nhi đồng của ôội ca với Tóc Tiên)