Sorry, this video is not available in your country.

Con chim non (nhạc Pháp)

WhiteOcelot

Tags: thiếu nhi

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 23-03-2008

Biểu diễn: Phương Vy (sinh hoạt trong ôội ca nhà thiếu nhi TP.HCM cùng thời với ăắt Ngọc, Mây Trắng, Thùy Lâm ... và chung nhóm nhi đồng của ôội ca với Tóc Tiên)

Bình luận (0)