Clip đã bị xóa!

Con gai danh nhau ne
khuchaupho

Ngày đăng 22-03-2008

clip nói về 2 cô gái đánh nhau