Clip đã bị xóa!

Cơn mưa tình yêu - Phương Linh - Hà Anh Tuấn

Cơn mưa tình yêu - Phương Linh - Hà Anh Tuấn
Vpop

Ngày đăng 08-05-2008

Điểm hẹn âm nhạc