Cơn mưa tình yêu - Tôn Sơn - Hương Giang

Đăng ngày 03-11-2008
Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô mặt hồ lá xác sơn những con đường vắng sương mờ từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

Bình luận (3)