Sorry, this video is not available in your country.

Con nhà nghèo thì sao!

Hài Đừng Hỏi

Tags: hát chế, hát nhép, hài hước

Đăng ngày 26-08-2013

Phiên bản chế "Con nhà nghèo" nghe phê con tê tê!

Bình luận (1)