Clip đã bị xóa!

Con nhà nghèo thì sao!
funny4real

Ngày đăng 26-08-2013

Phiên bản chế "Con nhà nghèo" nghe phê con tê tê!