Sorry, this video is not available in your country.

Con quạ thông minh

Vũ Nhật Tùng

Tags: chuyện lạ, động vật, quạ, thông minh, loài vật

Đăng ngày 04-04-2007

Trí khôn loài vật

Bình luận (0)