Sorry, this video is not available in your country.

Công Chúa Giá Đáo - Tập 1

MovieBox

Tags: Công, Chúa, Giá, Đáo, Tập, 1/32, (FFVN, lồng, tiếng), Công Chúa Giá Đáo - Tập 1

Đăng ngày 29-09-2011

Nội dung: Không muốn làm dâu hoàng tộc Thổ Phiên, công chúa Chiêu Dương (Xa Thi Mạn) vội vã tìm kiếm đương kim phò mã cho mình. Bà chủ tiệm vàng Đinh Lai Hỉ (Quan Cúc Anh) đã đưa hai con trai của mình là Kim Đa Lộc (Trần Hào) và Kim Đa Thọ (Huỳnh Hạo Nhiên) tiến cử với công chúa. Với hy vọng trở thành thông gia với hoàng đế, Đinh Lai Hỉ mong muốn giải quyết khó khăn tài chính mà tiệm vàng của bà đang phải đương đầu.
Đọc thêm

Bình luận (0)