Công an giao thông Đồng Nai mai phục bắn tốc độ

Đăng ngày 13-06-2013
ngày 4/6/2013, trên đoạn đường thuộc khu vực thị xã Long Khánh, Công an Đồng Nai núp trong bụi râm để bắn tốc độ. Rất nhiều xe du lịch bị bắt.

Bình luận (0)