Clip đã bị xóa!

Công an giao thông Đồng Nai mai phục bắn tốc độ

Công an giao thông Đồng Nai mai phục bắn tốc độ
mongbinhminh

Ngày đăng 13-06-2013

ngày 4/6/2013, trên đoạn đường thuộc khu vực thị xã Long Khánh, Công an Đồng Nai núp trong bụi râm để bắn tốc độ. Rất nhiều xe du lịch bị bắt.