Clip đã bị xóa!

Công an nhận hối lộ
nghia12b

Ngày đăng 19-05-2007

Co 2 anh cong an nhan hoi lo o doan dau pho Trang Thi vao khoang 18 gio toi qua 18/05.