Sorry, this video is not available in your country.

Công an nhận hối lộ

doan khanh nghia

Tags: Cảnh sát giao thông, hối lộ, giao thông

Đăng ngày 19-05-2007

Co 2 anh cong an nhan hoi lo o doan dau pho Trang Thi vao khoang 18 gio toi qua 18/05.

Bình luận (2)