Sorry, this video is not available in your country.

Công điện khẩn của thủ tướng chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông

Biển Chết

Tags: VTV1, Thời sự, Công điện khẩn của thủ tướng chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông, tin tức, Việt Nam

Đăng ngày 01-06-2007

Công điện khẩn của thủ tướng chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông

Bình luận (0)