Công nghệ đường ray tàu điện từ trường

Đăng ngày 02-03-2011
Trung Quốc áp dụng Công nghệ đường ray tàu điện từ trường
là đất nước thứ 2 sử dụng công nghệ cao này

Bình luận (0)