Sorry, this video is not available in your country.

Cổng trại có bóng bay đẹp nhất

blindcat35

Tags: yên lạc, hội trại, lớp 10 C, năm 20072008, trường yên lạc, thầy phúc, thực tập, cổng trại

Đăng ngày 08-04-2008

Lớp 10 C có lẽ toàn nữ (xin lỗi.. có 2 nam) nên thiết kế
cổng trại rất đẹp.
Theo quan điểm chủ quan của tôi là " Đẹp lung linh......"

Bình luận (1)