Cổng trại có bóng bay đẹp nhất

Đăng ngày 08-04-2008
Lớp 10 C có lẽ toàn nữ (xin lỗi.. có 2 nam) nên thiết kế
cổng trại rất đẹp.
Theo quan điểm chủ quan của tôi là " Đẹp lung linh......"

Bình luận (1)