Clip đã bị xóa!

Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum

Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum
blackocean

Ngày đăng 11-07-2007

Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum