Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum

Đăng ngày 11-07-2007
Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum

Bình luận (0)