Sorry, this video is not available in your country.

Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum

Biển Chết

Tags: VTV1, Thời sự, tin tức, Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum, quốc gia

Đăng ngày 11-07-2007

Cột mốc biên giới đầu tiên giữa Việt nam và Campuchia được đóng tại Komtum

Bình luận (0)