Sorry, this video is not available in your country.

Cristiano Ronaldo - những pha bóng kỹ thuật

Nguyễn Xuân Huy

Tags: Cristiano Ronaldo, kỹ thuật, bóng đá, cầu thủ

Đăng ngày 15-10-2007

Cristiano Ronaldo - những pha bóng kỹ thuật

Bình luận (23)

Xem thêm bình luận