Clip đã bị xóa!

Cụ Rùa Hồ Hoàn Kiếm
nguyenthanhx

Ngày đăng 05-11-2007

vào khoảng 9h kém sáng nay tại Hồ Hoàn Kiếm cụ Rùa đã nổi lên khỏi mặt nước phơi nắng trên mô đất dưới tháp rùa