Cu Tí dễ thương - Tóc Tiên

Tags: thiếu nhi

Đăng ngày 01-11-2008
Ca sĩ Tóc Tiên lúc nhỏ trình bày. Minh họa: Việt Bảo

Bình luận (0)