Sorry, this video is not available in your country.

Cu Tí dễ thương - Tóc Tiên

WhiteOcelot

Tags: thiếu nhi

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 01-11-2008

Ca sĩ Tóc Tiên lúc nhỏ trình bày. Minh họa: Việt Bảo

Bình luận (0)