Clip đã bị xóa!

Cu Tí lười - Duy Uyên (nhóm Mắt Ngọc)

Cu Tí lười - Duy Uyên (nhóm Mắt Ngọc)
WhiteOcelot

Ngày đăng 15-12-2008

Bài hát phỏng theo điệu "Lý quạ kêu". Ca sĩ Duy Uyên (hiện là thành viên nhóm Mắt Ngọc) lúc nhỏ trình bày.