Sorry, this video is not available in your country.

Cu Tí lười - Duy Uyên (nhóm Mắt Ngọc)

WhiteOcelot

Tags: dân ca

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 15-12-2008

Bài hát phỏng theo điệu "Lý quạ kêu". Ca sĩ Duy Uyên (hiện là thành viên nhóm Mắt Ngọc) lúc nhỏ trình bày.

Bình luận (1)