Cu Tí lười - Duy Uyên (nhóm Mắt Ngọc)

Tags: dân ca

Thể hiện: Duy Uyên

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Đăng ngày 15-12-2008
Bài hát phỏng theo điệu "Lý quạ kêu". Ca sĩ Duy Uyên (hiện là thành viên nhóm Mắt Ngọc) lúc nhỏ trình bày.

Bình luận (1)