Clip đã bị xóa!

Cùng nấu món vịt Khìa nước dừa

Cùng nấu món vịt Khìa nước dừa
AmThucNgon

Ngày đăng 06-01-2009

Hôm nay chúng ta sẽ được học cách nấu món vịt Khìa nước dừa, một món ngon, hấp dẫn