Cuộc chiến hoa hồng - Tập 34

Đăng ngày 21-03-2009
Cuộc sống của gia đình Hạ Thảo và Khánh đang rơi vào bi kịch khi Thảo phát hiện ra Khánh ngoại tình...

Bình luận (1)