Cuộc chiến hoa hồng - Tập 45 (Hết)

Đăng ngày 14-04-2009
Cuối cùng nàng dâu và mẹ chồng hòa hợp được với nhau, yêu thương nhau, và số phận của mỗi gia đình cũng khác nhau...

Bình luận (19)