Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc sống sau thảm họa của người dân Nhật Bản

Biển Chết

Tags: cuoc song, tham hoa, nhat ban, japan

Đăng ngày 15-03-2011

Cuộc sống sau thảm họa của người dân Nhật Bản

Bình luận (1)