Clip đã bị xóa!

Tấm gương học sinh nghèo vượt khó

Tấm gương học sinh nghèo vượt khó
cuocsongthuongngay

Ngày đăng 14-10-2009

Tấm gương học giỏi của hai em Đào Duy Tiến đáng để học sinh thế hệ bây giờ noi theo. Cha mất sớm, nhà hoàn cảnh khó khăn, vất vả, hai anh em giúp mẹ đi cấy, thả bò mà vẫn đạt được giải nhất môn lịch sử Thành phố, thi đố đại học sư phạm Thái Nguyên.