Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ

Tags: VTV1, Thời sự học đường, 16/12/2007, Cuộc thi, chúng em, kể chuyện, Bác Hồ

Đăng ngày 17-12-2007

Thời sự học đường, ngày 16/12/2007

Bình luận (0)