Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc thi đố vui Phần 1/3 Gala cười-Thanh Bạch Xuân Hương

quad_core

Tags: quad_core, Thanh Bạch, Xuân Hương, Cuộc thi đố vui, Gala cười

Đăng ngày 04-09-2007

nghệ sĩ Thanh Bạch-Xuân Hương

Bình luận (2)