Cuộc thi đố vui Phần 1/3 Gala cười-Thanh Bạch Xuân Hương

Đăng ngày 04-09-2007
nghệ sĩ Thanh Bạch-Xuân Hương

Bình luận (2)