Clip đã bị xóa!

Cuộc thi nhảy hiphop hàng đầu tại Hàn Quốc

Cuộc thi nhảy hiphop hàng đầu tại Hàn Quốc
hung_combo

Ngày đăng 17-07-2008

Giải đấu Hàn Quốc.