Cười Bể Bụng luôn...Thí Sinh phút Thứ 27 thần Tượng âm nhạc Việt Nam

Đăng ngày 07-06-2007
Người này mà đoạt giải thần tượng âm nhạc Viêt Nam thì...Chết mất
Cười Bể Bụng

Bình luận (140)