Cười Chút Thôi - Mất Gà

Đăng ngày 24-06-2008
Clip được trích trong chương trình Cười Chút Thôi phát trên kênh DN1 vào 19:45 ngày 23-06-2008.

Bình luận (0)