Cười chút thôi - Lợn sề

Đăng ngày 29-04-2008
Clip được trích trong chương trình Cười Chút Thôi phát trên kênh D9N1 vào 19:45 ngày 28/4/2008.

Bình luận (2)