Cười vỡ bụng với kịch ''Thi nói dóc'' P1/2

Đăng ngày 11-07-2011
Cười vỡ bụng với kịch ''Thi nói dóc'' của các bạn nhí: Trí Dũng, Bào An & Hồng Ngọc trong chương trình Đồ Rê Mí 2011

Bình luận (1)