Cưỡng hiếp thiếu nữ bất tỉnh ngay giữa phố

Đăng ngày 28-11-2012
Camera thu lại được cảnh một kẻ vô gia cư dở trò đồi bại với cô gái nằm bất tỉnh do say rượu. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái khi uống rượu say trên đường.

Bình luận (0)