Sorry, this video is not available in your country.

Cừu tấn công người câu cá

0

Tags: fisherman, fisherman attack, ram, sheep, sheep attack, sheep fisherman

Đăng ngày 17-05-2012

Đột nhiên chú cừu xuất hiện và tấn công người đàn ông đang câu cá.

Bình luận (0)