Của rơi

Đăng ngày 06-04-2012
Đạo diễn: Huỳnh Lập
Diễn viên: Huỳnh Như, Hồng Tú, Thư Lê
Ý tưởng: Ngọc Sơn
Quay phim: Nhật Kid, Hồng Tú

Bình luận (0)