DIAMOND: Máy cắt -uốn sắt thủy lực cầm tay

Đăng ngày 03-07-2009
-Máy cắt sắt thủy lực cầm tay
-Máy uốn sắt
-Máy cắt -uốn 2 trong 1
-Máy uốn-duỗi cầm tay 2 trong 1
-Máy cột đai(kẽm)tự động(Cột sắt trong kết cấu bê tông)
....
Công ty TNHH Kim Nghĩa
Mr. Phúc : 0982354363
phuc.anphuc@gmail.com
hongphucsale@hcm.fpt.vn

Bình luận (1)