Sorry, this video is not available in your country.

ĐÔRÊMON :Chiến Thắng Quỷ Kamat part 4 (thuyết minh)

Tags: ĐÔRÊMON

Đăng ngày 30-06-2010

Đây là tập duy nhất cả nhóm trở về thời nguyên thuỷ và sống kiểu nguyên thuỷ, kiểu gia đình Flinstones, nhưng tôi vẫn thích cách 'nguyên thuỷ' của Đô rê mon hơn nhiều . Đây cũng là tập truyện rất hấp dẫn với tình tiết li kì, với những con thú kì diệu do Nobita tạo ra khi được giao chức bộ trưởng bộ chăn nuôi (mà kì thực là vì chẳng còn chân nào khác nên Đô rê mon đành giao cho anh bạn hậu đậu cái
Đọc thêm

Bình luận (1)