Clip đã bị xóa!

DOREMON Mẫu chuyện về DOREMI (bản full)

DOREMON Mẫu chuyện về DOREMI (bản full)
sieupham2002

Ngày đăng 28-07-2008

là phim của cuốn truyện "lá thứ" của bộ DOREMON đầu tiên xuất bản ở VN.