Sorry, this video is not available in your country.

DOREMON Mẫu chuyện về DOREMI (bản full)

sieupham2002

Tags: doremon, doreamon, xuka, nobita, chaien, xeko, doremi

Đăng ngày 28-07-2008

là phim của cuốn truyện "lá thứ" của bộ DOREMON đầu tiên xuất bản ở VN.

Bình luận (1)