Clip đã bị xóa!

Đà Nẵng - 1 trong 20 thành phố có không khí sạch nhất TG

Đà Nẵng - 1 trong 20 thành phố có không khí sạch nhất TG
vietnam.today

Ngày đăng 18-11-2012

Thành phố Đà Nẵng đã được công nhận và vinh danh là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có không khí sạch bởi lượng carbon thấp nhất.