Sorry, this video is not available in your country.

Đà Nẵng - 1 trong 20 thành phố có không khí sạch nhất TG

Tin trong nước

Tags: Đà Nẵng, thành phố, không khí sạch, thế giới

Đăng ngày 18-11-2012

Thành phố Đà Nẵng đã được công nhận và vinh danh là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có không khí sạch bởi lượng carbon thấp nhất.

Bình luận (0)