Đà Nẵng - 1 trong 20 thành phố có không khí sạch nhất TG

Đăng ngày 18-11-2012
Thành phố Đà Nẵng đã được công nhận và vinh danh là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có không khí sạch bởi lượng carbon thấp nhất.

Bình luận (0)