Đá gà tre tại gia

Tags: Gà tre
Đăng ngày 26-10-2008
Trong clip là gà chuốẩttắng đá vần hơi với gà chuối mật

Bình luận (4)