Sorry, this video is not available in your country.

Đá gà tre tại gia

the_anh

Tags: Gà tre

Đăng ngày 26-10-2008

Trong clip là gà chuốẩttắng đá vần hơi với gà chuối mật

Bình luận (4)