Đặc Cảnh Tương Lai (Trường Học Bá Vương 1995) Part 1/2

Đăng ngày 05-11-2008
Nguồn từ VNIT Web! Thank MR.GON

Phim này cũng lâu rồi! từ hồi cuối năm 1995 nếu ai có chơi điện tử game Stress Fighter! đấu võ, có La hán dài tay, Nhật mập, Natra, Cảnh sát, Người Mỹ, Ken, RyU v.v… thì sẽ nhớ tới phim này!!!

Diễn viên: Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa, Trương Vệ Kiện, v.v… và toàn diễn viên ngôi sao thời đó của Hồng Kông mà tôi không nhớ tên!

Bình luận (4)