Sorry, this video is not available in your country.

Đắc Kỷ Trụ Vương phần 1

nohiz

Tags: Đắc Kỷ, Trụ Vương, cải lương, Hồ Quảng, sân khấu, Tài Linh, Vũ Linh

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 23-04-2008

Cải lương Hồ Quảng

Bình luận (2)