Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra

Đăng ngày 25-08-2009
Bộ phim tài liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra.

Bình luận (1)