Sorry, this video is not available in your country.

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra

Tin trong nước

Tags: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Tập 1 Đường Kach Mệnh, Võ Nguyên Giáp, Vo Nguyen Giap, vo nguyen giap

Đăng ngày 25-08-2009

Bộ phim tài liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra.

Bình luận (1)