Clip đã bị xóa!

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra
vietnam.today

Ngày đăng 25-08-2009

Bộ phim tài liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 2 Từ nhân dân mà ra.