Sorry, this video is not available in your country.

Đại bàng săn rắn nước

sevenseas

Tags: đại bàng, săn mồi, săn

Đăng ngày 24-09-2007

Thước phim mô tả việc săn mồi của đại bàng

Bình luận (2)