Đại bàng săn rắn nước

Đăng ngày 24-09-2007
Thước phim mô tả việc săn mồi của đại bàng

Bình luận (2)