Sorry, this video is not available in your country.

Đại chiến AOE: Việt Nam vs Trung Quốc (Trận 1)

Hoàng Anh Sơn

Tags: Đại chiến AOE, Việt Nam vs Trung Quốc, vn, tq, 44, linda, tutj, tom, vietbm, shenlong, tieuvu, tieuma,

Đăng ngày 08-12-2011

VN: Tutj + Linda + TOM + vietBM
TQ: Shenlong + Đại Trù + Tiểu Mã + Phi Phàm.

Tiếc cho Việt Nam quá. Để Trung Quốc bạn thắng ngay trên sở trường của mình với tỷ số 5-2
Đọc thêm

Bình luận (0)