Đại chiến AOE: Việt Nam vs Trung Quốc (Trận 1)

Đăng ngày 08-12-2011
VN: Tutj + Linda + TOM + vietBM
TQ: Shenlong + Đại Trù + Tiểu Mã + Phi Phàm.

Tiếc cho Việt Nam quá. Để Trung Quốc bạn thắng ngay trên sở trường của mình với tỷ số 5-2

Bình luận (0)