Clip đã bị xóa!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ
vietnam.today

Ngày đăng 08-05-2009

Một số hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy chấn động địa cầu, buộc chính quyền Pháp phải ký Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Đông Dương.