Sorry, this video is not available in your country.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ

Tin trong nước

Tags: đại tướng võ nguyên giáp, anh hùng dân tộc, đại tướng, qua đời

Nguồn media: VTV

Đăng ngày 08-05-2009

Một số hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy chấn động địa cầu, buộc chính quyền Pháp phải ký Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Đọc thêm