Đàm Vĩnh Hưng – liveshow

Đăng ngày 17-12-2007
Chương trình live show của Đàm Vĩnh Hưng

Bình luận (5)