Clip đã bị xóa!

Đàm Vĩnh Hưng – liveshow

Đàm Vĩnh Hưng – liveshow
huynhphucdien

Ngày đăng 17-12-2007

Chương trình live show của Đàm Vĩnh Hưng