Đâm chết thiếu nữ với 28 nhát dao giữa phố

Đăng ngày 08-12-2011
Thế này cũng Đủ nói lên con người TRung Quốc ra sao Rồi!!

Bình luận (0)