Clip đã bị xóa!

Đâm chết thiếu nữ với 28 nhát dao giữa phố

Đâm chết thiếu nữ với 28 nhát dao giữa phố
perfectboy_cryforlove

Ngày đăng 08-12-2011

Thế này cũng Đủ nói lên con người TRung Quốc ra sao Rồi!!