Clip đã bị xóa!

Đám cưới Ốc Thanh Vân - Rùa Minh Trí

Đám cưới Ốc Thanh Vân - Rùa Minh Trí
lamhaison

Ngày đăng 21-01-2009

Clip Behind Đạo diễn Lâm Hải Sơn