Đám tang Bác Hồ

Đăng ngày 12-05-2008
kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu

Bình luận (7)