Đan Trường - Triệu Vy: Biệt khúc chờ nhau

Đăng ngày 18-05-2007
Biệt khúc chờ nhau được hát nhân dịp Triệu Vy đến Việt Nam

Bình luận (10)