Sorry, this video is not available in your country.

Đan Trường - Triệu Vy: Biệt khúc chờ nhau

Tags: Đan Trường, Triệu Vy, Biệt khúc chờ nhau, ca nhạc, hoàn châu cách cách, tân dòng sông ly biệt

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 18-05-2007

Biệt khúc chờ nhau được hát nhân dịp Triệu Vy đến Việt Nam

Bình luận (10)

Xem thêm bình luận